Kia Assistance

Esemény

  • Műsszaki meghibásodás

Alapszolgáltatások

  • Helyszíni javítás
  • Szállítás (a lekgözelebbi márkaszervizbe)
  • Tárolás (maximum 3 napra)

Kiegészítő szolgáltatások
(amennyiben a gépkocsi a meghibásodás napján nem javítható)

  • Bérautó – Maximum 3 napra (ebben benne van a hétvége is), B kategóriás csereautó vagy
  • Hotel – Maximum 3 éjszakára, 3 csillagos szállodában vagy
  • Továbbutazás szervezése a legközelebbi márkaszervizbe / vonat vagy buszállomásra / hazautazás
  • Megjavított gépjármű hazahozatala külföldről
  • Pénzsegély küldése külföldre

Éves díj 8.990 Ft

HA PROBLÉMÁJA ADÓDNA, NEM MARAD MAGÁRA, CSAK HÍVJA A KIA ASSISTANCE-T!

06-80-204-421
Külföldről
+36-1-458-4494

GYORS ÚTMUTATÓ A KIA ASSISTANCE IGÉNYBEVÉTELÉHEZ

Hívja haladéktalanul a Kia Assistance 24 órás szolgálatát,
és tájékoztassa munkatársunkat a következőkről:

• Az Ön Neve
• Járműve adatai: rendszám és alvázszám
• Telefonszáma
• Helyszín
• Probléma leírása

FONTOS! A segélyszolgálat igénybevétele illetve bármilyen költség
felmerülése előtt kell kérni a Kia Assistance jóváhagyását, mert
az csak ebben az esetben ingyenes.

KIA ASSISTANCE – SEGÍTSÉG ÚTKÖZBEN INGYENES SEGÉLYNYÚJTÁS

MILYEN ESETEKBEN SEGÍTÜNK?


   • Műszaki hiba
   • Üzemanyag hiánya
   • Lemerült akkumulátor
   • Gumiabroncs defekt
   • A kulcs elvesztése vagy bezárása

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

A KIA ASSISTANCE SZOLGÁLTATÁS ÉRVÉNYESSÉGE
A szolgáltatás kezdőidőpontja a Garancia- és szervizkönyv utolsó oldalán beragasztott garanciális azonosító matricán feltüntetett Warranty Start Date mellett feltüntetett dátum. Ettől a dátumtól számítva 12 hónapig ingyenesen jár, utána évenként hosszabbítható a garancia kezdettől (Warranty Start Date) számított 7 éves korig, vagy maximum 200.000 Km futásteljesítményig (amelyik előbb teljesül).

A KEDVEZMÉNYEZETT
A következő személyek jogosultak kedvezményezettként a Kia Assistance szolgáltatásainak igénybevételére:
• a gépjármű bejegyzett tulajdonosa, vagy a gépjármű üzemben tartója.
• a gépjármű vezetője és utasai (csak a hivatalosan engedélyezett és a gyártó által előírt létszámig).

TERÜLETI HATÁLY
Andorra, Ausztria, Belgium, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Egyesült Királyság, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Gibraltár, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Izland, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Macedónia, Magyarország, Málta, Monaco, Montenegró, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, San Marino, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szerbia, Szlovák Köztársaság, Szlovénia, Törökország (európai rész), Vatikánváros

RAKOMÁNY, UTÁNFUTÓ
A Kia Assistance az utánfutót vagy lakókocsit a rakománnyal együtt – amennyiben az szabályosan van rögzítve – szállítja el ugyanazon Kia márkaszervizbe. A Kia Assistance-nak nincs továbbszállítási és szervezési kötelezettsége az adott gépjármű, utánfutó vagy lakókocsi rakományát illetően. Rakománynak minősül: bármely tartozék, mint például csónak, motorkerékpár, vitorlázó repülőgép, állatok (ló, szarvasmarha stb.), kereskedelmi áru, romlandó áru, kutatási és tudományos felszerelés, építőanyag, bútor, stb.

SZOLGÁLTATÁSOK LEÍRÁSA

HELYSZÍNI JAVÍTÁS
Menetképtelenség esetén a Kia Assistance azonnal helyszíni szerelőt küld, aki megkísérli a meghibásodást a helyszínen elhárítani, illetve a járművet menetképessé tenni, amennyiben az nem igényel jármű specifikus ismereteket (például akkumulátor lemerülése, izzócsere, üzemanyaghiány, gumiabroncs defekt).

AUTÓMENTÉS
A menetképtelen gépjárművet – ha a helyszínen előreláthatólag nem javítható – a Kia Assistance elszállíttatja a legközelebbi hivatalos Kia márkaszervizbe. Ezenkívül a Kia Assistance szükség esetén gondoskodik a meghibásodott gépjármű által vontatott – szabványos 50 mm átmérőjű vonófejjel felszerelt – lakókocsi, vagy utánfutó elszállításáról ugyanazon Kia márkaszervizbe.

GÉPJÁRMŰTÁROLÁS
Amennyiben a gépjármű a szakszervizbe történő szállításáig a szerviz
nyitvatartási ideje vagy fogadókészségének korlátozása miatt várakozni kényszerül és biztonságos tárolást igényel, a tárolást a Kia Assistance legfeljebb 3 napra megszervezi.

AMENNYIBEN A JAVÍTÁS NEM VÉGEZHETŐ EL AZ ELAKADÁS NAPJÁN, A JÁRMŰ VEZETŐJE ÉS UTASAI A KÖVETKEZŐ 3 LEHETŐSÉG EGYIKÉT VÁLASZTHATJÁK:

TOVÁBB – VAGY HAZAUTAZÁS
Amennyiben a gépjármű javítása a káresemény napján előreláthatólag
nem fejeződik be, a Kia Assistance megszervezi a jogosult személyek hazautazását vagy az út folytatását vasúton vagy busszal, illetve a legközelebbi vonatállomásig vagy buszállomásig, egy útra taxit biztosít és térít.

KÖLCSÖNGÉPJÁRMŰ BIZTOSÍTÁSA
Amennyiben a gépjármű javítása a káresemény napján előreláthatólag
nem fejeződik be, a Kia Assistance a szervizben történő javítás időtartamára, de legfeljebb 3 napra azonos kategóriájú bérgépjármű használatát megszervezi. A kölcsönautó bérleti és kiszállítási díján kívül felmerülő költségek a Kedvezményezettet terhelik.

SZÁLLÁS
Amennyiben a gépjármű javítása a káresemény napján előreláthatólag
nem fejeződik be, a Kia Assistance a javítás időtartamára, de legfeljebb három éjszakára szállást szervez egy közeli háromcsillagos szállodában. Az étkezési és egyéb költségek a Kedvezményezettet terhelik.

TOVÁBBI SZOLGÁLTATÁSOK

KÜLFÖLDRE UTAZÁS A MEGJAVÍTOTT GÉPJÁRMŰÉRT
Abban az esetben, ha a menetképtelenné vált gépjármű javítása nem
fejeződött be a káresemény napján, és a tulajdonos a Kia Assistance-szal egyeztetve továbbutazott a káresemény helyszínéről, a Kia Assistance megszervezi a tulajdonos vagy megbízottja szervizbe történő utazását. A Kia Assistance a márkaszerviz eléréséhez egy személy részére másodosztályú vonatjegyet vagy buszjegyet, illetve a márkaszervizhez legközelebbi vonatállomástól a márkaszervizig egy útra taxit biztosít és térít.

PÉNZSEGÉLY
Váratlan, rendkívüli esemény kapcsán a Kia Assistance forintban történő kiegyenlítési kötelezettség mellett maximum 500 USD értékig a külföldi leányvállalatok bevonásával pénzsegélyt nyújt.

ÜZENETKÖZVETÍTÉS, TANÁCSADÁS
Bármilyen probléma is adódjon, akár autólopás, hitelkártya elvesztése vagy betegség, a Kia Assistance munkatársai bármikor készséggel segítenek Önnek tanácsaikkal, illetve eljuttatják üzenetét az Ön által megjelölt személyhez. Ezt a szolgáltatást abban az esetben is igénybe veheti, ha valamely okból a Kia Assistance nem vállalhatja az anyagi vagy más tevőleges segítségnyújtást. Ön tehát ezekben a ritka esetekben sem marad magára.

KIZÁRÓ OKOK

A KIA ASSISTANCE ÁLTAL KÍNÁLT SZOLGÁLTATÁSOK
A KÖVETKEZŐ ESETEKBEN NEM ÉRVÉNYESEK:
• Bármilyen típusú autóversenyen vagy ehhez kapcsolódó edzésen való részvétel.
• Amikor a használó vagy egy harmadik fél a szolgáltatásokat a Kia Assistance előzetes felhatalmazása
nélkül szervezi vagy veszi igénybe.
• A szállított áru sérülésére vagy a meghibásodás miatti bevételkiesésre, továbbá a szállítmány továbbszállítására, az arról való gondoskodásra, illetve a szállítmány állagromlásából származó károkra.
• A szolgáltatásokat a helyi lehetőségek korlátozó feltételeit figyelembe véve biztosítjuk, különös
tekintettel a szállodai szolgáltatásokra és az autókölcsönzésre.
• A Kia Assistance nem vonható felelősségre a szállítás során járműben hagyott csomagok, személyes
és egyéb vagyontárgyak ellopása vagy sérülése (rongálódása), hacsak bizonyítást nem nyer, hogy a sérüléseket a Kia Assistance és/vagy annak szerződéses partnere okozta.

ÉRVÉNYESSÉG HATÁLYA ALÁ NEM TARTOZÓ GÉPJÁRMŰVEK
• a Kia engedélye nélkül átalakított gépjárművek (mentő, különleges szállítójárművek, pl. halottaskocsi, stb.)
• taxi
• oktató járművek
• 3,5 tonna összsúlyt meghaladó gépjárművek

MILYEN SZOLGÁLTATÁSOKAT NYÚJTUNK?

Helyszíni javítás

Autómentés

Gépjárműtárolás

Tovább- vagy hazautazás

Kölcsöngépjármű biztosítása

Szállás

Külföldre utazás a megjavított gépjárműért

Pénzsegély

Üzenetközvetítés és tanácsadás